Zásady ochrany osobných údajov pre používateľov služieb www.royalrabbits.pl

§ 1

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Správcom vašich osobných údajov je Dariusz Król podnikajúci pod firmou PHU ADK DARIUSZ KRÓL, Kopernika 58, 05-501 Piaseczno, 
  NIP: 1231205872, REGON: 385637130, ďalej len ?PHU ADK? Kontakt: 
  o ochrane údajov je možné zaslať na túto e-mailovú adresu: royalrabbitsbiuro@gmail.com.
 2. Tento dokument stanovuje zásady, ktorými sa riadi spracovanie osobných údajov, ktoré PHU ADK získava od svojich používateľov. Spoločnosť PHU ADK vás žiada, aby ste si tento dokument pozorne prečítali, aby ste si osvojili zásady a postupy týkajúce sa údajov a ich spracovania.

§ 2

ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

Spoločnosť PHU ADK nevymenovala úradníka pre ochranu údajov. V prípade otázok týkajúcich sa vašich osobných údajov sa obráťte priamo na spoločnosť PHU ADK.

§ 3

ÚČELY A DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Aby ste mohli využívať služby webovej stránky www.royalrabbits.pl, označované ako 
  ďalej len ?royalrabbits? PHU ADK spracúva vaše osobné údaje ? na účely uvedené nižšie. Tieto účely sú uvedené nižšie spolu s uvedením právneho základu spracúvania vašich osobných údajov.
 2. Na účely prijímania a odpovedania na otázky spracúvame vaše osobné údaje v podobe vášho mena, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. V tejto súvislosti má spracúvanie základ v článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "RODO"), ktorý nám umožňuje spracúvať osobné údaje, ak ste nám na to dali súhlas.
 3. Na účely marketingu a remarketingu spracúvame údaje zozbierané nástrojmi, ktoré nám umožňujú sledovať akcie, ktoré ste vykonali pri používaní webovej stránky, a to:
 4. Facebook Pixel,
 5. Reklamy Google

V tomto ohľade má spracúvanie základ v článku 6 ods. 1 písm. a) RODO, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak ste na to dali súhlas.

 • Aby sme vám mohli zasielať newsletter (správu obsahujúcu obchodné informácie), spracúvame osobné údaje vo forme vašej e-mailovej adresy. Základom takéhoto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia RODO, ktorý nám umožňuje spracúvať osobné údaje, ak ste nám na to udelili súhlas.

§ 4

COOKIES

 1. Spoločnosť Royalrabbits používa súbory cookie, t. j. krátke textové informácie, ktoré sa ukladajú do vášho počítača, telefónu, tabletu alebo iného zariadenia. Podobné opatrenia používa väčšina fungujúcich webových stránok. Môže ich čítať systém PHU ADK, ako aj systémy patriace iným subjektom, 
  ktoré používame, a to Google (podrobnejšie § 5) a Facebook (podrobnejšie § 6).
 2. Informácie zhromaždené v súboroch ?cookies? týkajú sa vašej IP adresy, typu používaného prehliadača, používaného jazyka, typu operačného systému, poskytovateľa internetových služieb, informácií o čase a dátume, polohe, ako aj informácií odoslaných na webovú stránku prostredníctvom kontaktného formulára.
 3. Súbory ?cookies? Na webovej stránke plnia rôzne funkcie. Príklady týchto súborov sú uvedené nižšie podľa PHU ADK:
 4. zlepšenie efektívnosti používania webovej stránky ? vďaka ?cookies? royalrabbits pracuje efektívnejšie a uľahčuje vám používanie funkcií stránky royalrabbits tým, že si pamätá vaše nastavenia medzi jednotlivými návštevami stránky. Takisto vám uľahčuje navigáciu medzi jednotlivými stránkami;
 5. stav relácie ? cookies ukladajú informácie o vašom používaní webovej stránky royalrabbits. Môžu tiež odkazovať na najčastejšie navštevované stránky. Umožňujú tiež identifikovať chyby, ktoré sa na nich zobrazujú. Týmto spôsobom prispievajú k vášmu zážitku z prehliadania;
 6. vytváranie štatistík ? vďaka ?cookies? je možné analyzovať vaše používanie webovej stránky royalrabbits. To uľahčuje personalizáciu webovej stránky. Na monitorovanie webových stránok a zostavovanie štatistík používame nástroje Google Ads (§ 5) a Facebook Pixel (§ 6);
 7. používanie sociálnych funkcií ? cookies? cookies vám umožňujú lajkovať našu fanúšikovskú stránku na tejto stránke priamo z webovej stránky royalrabbits.
 8. Spoločnosť PHU ADK vás informuje, že mnohé z "cookies" sú anonymizované ? PHU ADK nie je schopná na ich základe určiť vašu identitu bez toho, aby disponovala ďalšími údajmi.
 9. Váš internetový prehliadač pravdepodobne predvolene povoľuje používanie súborov cookie vo vašom zariadení. Z tohto dôvodu sa pri prvej návšteve 
  na tejto stránke, súhlasíte s používaním súborov ?cookies? Ak si neželáte používať súbory cookie pri používaní webovej stránky royalrabbits, zmeňte prosím nastavenia svojho prehliadača. To môže zahŕňať buď blokovanie používania súborov cookie, alebo vyžiadanie oznámenia zakaždým, keď sa súbor cookie umiestni do vášho zariadenia. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.
 10. Zakázanie alebo obmedzenie používania súborov ?cookies? môže spôsobiť nepríjemnosti pri používaní webovej stránky royalrabbits. Môže ísť napríklad o nutnosť prihlásiť sa pri každej návšteve stránky alebo nemožnosť lajkovať našu fanúšikovskú stránku na Facebooku alebo Instagrame priamo zo stránky.

§ 5

REKLAMY GOOGLE

 1. Google Ads je marketingový nástroj poskytovaný spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 2. Pomocou reklám Google propaguje spoločnosť PHU ADK spoločnosť royalrabbits vo výsledkoch vyhľadávania, ako aj na webových stránkach tretích strán. PHU ADK využíva aj marketingové nástroje. Tieto činnosti sa vykonávajú na základe oprávnených záujmov 
  vo forme marketingu vlastných produktov alebo služieb.
 3. Návšteva webovej stránky royalrabbits automaticky zanecháva ?remarketingový súbor cookie? od spoločnosti Google, ktorý vďaka pseudonymnému identifikátoru a 
  na základe navštívených stránok umožňuje zobrazovať reklamu založenú na záujmoch.
 4. Ďalšie spracovanie údajov na základe reklám Google sa uskutočňuje len vtedy, ak ste spoločnosti Google udelili súhlas s prepojením histórie prehliadania a používania aplikácií s vaším účtom a s použitím informácií z vášho účtu Google na prispôsobenie reklám, ktoré sa zobrazujú na webových stránkach.
 5. Ak ste počas návštevy webovej lokality royalrabbits na platforme Google prihlásení, spoločnosť Google použije vaše údaje spolu 
  s údajmi z reklám Google s cieľom vytvoriť a definovať zoznamy cieľových skupín na účely remarketingu na rôznych zariadeniach. Na tento účel spoločnosť Goole dočasne kombinuje vaše osobné údaje s údajmi služby Goole Ads s cieľom vytvoriť cieľové skupiny.
 6. Spoločnosť Google LLC má sídlo v Spojených štátoch a používa technickú infraštruktúru umiestnenú v USA, preto sa spoločnosť Google pripojila k programu EU-US-Privasy Shield, aby zabezpečila primeranú úroveň ochrany osobných údajov v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ (RODO).
 7. PHU ADK informuje, že Európska komisia vyhlásila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti s certifikátom Privacy Shield (napr. Google).
 8. Súbory cookie používané na remarketing môžete deaktivovať v nastaveniach svojho účtu Google na adrese https://adssettings.google.com.
 9. Ak máte záujem o ďalšie informácie o spracovaní údajov v rámci služby Google Ads, na adrese https://policies.google.com/privacy dostanete odpovede na všetky svoje otázky.

§ 6

FACEBOOK PIXEL

 1. Facebook Pixel je marketingový nástroj poskytovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.
 2. Pomocou Facebook Pixel PHU ADK na vás smeruje reklamy týkajúce sa 
  s royalrabbits na Facebooku. Tieto činnosti sa vykonávajú na základe oprávnených záujmov v podobe marketingu našich vlastných produktov alebo služieb.
 3. Na marketingové účely webová lokalita royalrabbits používa Facebook Pixel, prostredníctvom ktorého spoločnosť PHU ADK zhromažďuje informácie o vašom používaní webovej lokality royalrabbits, 
  z hľadiska zobrazených stránok. Takto zhromaždené údaje sa prenášajú na servery Facebooku v USA a tam sa ukladajú.
 4. Informácie zozbierané prostredníctvom Facebook Pixel zahŕňajú stránky, ktoré si v rámci royalrabbits prezeráte; stránky, na ktoré v rámci royalrabbits prechádzate; zdroj, z ktorého na našu stránku prechádzate; čas, ktorý na stránke a jej stránkach strávite; váš vek, 
  kde sa nachádzate; vaše pohlavie; vaše záujmy podľa vašich online aktivít; vaša približná poloha obmedzená na mestá.
 5. Údaje zozbierané pomocou Facebook Pixel a opísané v odseku 3 sú anonymné; Facebook však môže zozbierané informácie kombinovať s inými údajmi o vás, ktoré zhromaždil prostredníctvom vášho používania Facebooku, a následne ich použiť na vlastné účely (vrátane marketingových účelov).
 6. Aktivity na Facebooku opísané v § 6 ods. 4 nie sú závislé od PHÚ ADK. 
 7. Spoločnosť Facebook Inc. má sídlo v Spojených štátoch a používa technickú infraštruktúru umiestnenú v USA, preto sa Facebook pripojil k programu EU-USA-Privasy Shield, aby zabezpečil primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ako to vyžaduje právo EÚ (RODO).
 8. PHU ADK informuje, že Európska komisia vyhlásila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti s certifikátom Privacy Shield (napr. Facebook).
 9. Ak máte záujem o ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook, na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation dostanete odpovede na všetky svoje otázky.

§ 7

PROFILOVANIE

 1. Vzhľadom na obsah článku 13 ods. 2 písm. f) RODO vás PHU ADK informuje, že podliehate profilovaniu.
 2. Článok 4 ods. 4 RODO definuje ako profilovanie akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorá zahŕňa použitie osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných faktorov týkajúcich sa jednotlivca, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu tohto jednotlivca.
 3. PHU ADK vás informuje, že profilovanie uvedené v odseku 2 slúži len na marketingové účely, ktoré slúžia na to, aby vám poskytla personalizovanejšiu ponuku, ktorá vás bude s väčšou pravdepodobnosťou zaujímať.
 4. Personalizovaná ponuka uvedená v odseku 3 sa môže týkať najmä prezentácie všeobecných reklám, ponúk alebo zliav na produkty alebo služby PHU ADK prispôsobených vašim preferenciám.
 5. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe dôvodu nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov spoločnosti PHU ADK, najmä proti spracovaniu na marketingové účely vrátane profilovania.

§ 8

PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

 1. Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, 
  Môže byť kedykoľvek zrušená.
 2. Odvolanie súhlasu je možné vykonať jedným z nasledujúcich spôsobov:
 3. zaslaním e-mailu priamo do PHU ADK na túto adresu royalrabbitsbiuro@gmail.com
 4. zaslanie vyhlásenia o odvolaní súhlasu na PHU ADK.
 5. Ak sa spracovanie vašich osobných údajov uskutočnilo na základe vášho súhlasu, odvolanie súhlasu nespôsobuje nezákonnosť doterajšieho spracovania vašich osobných údajov. Inými slovami, až do odvolania súhlasu je PHU ADK oprávnená spracúvať vaše osobné údaje a odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracúvania.

§ 9

POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov je dobrovoľné a závisí od vášho uváženia. Existujú však situácie, keď je poskytnutie osobných údajov nevyhnutnou podmienkou používania webovej stránky royalrabbits.
 2. Aby ste mohli dostávať newsletter, je potrebné, aby ste uviedli svoju e-mailovú adresu. Bez nej vám PHÚ ADK nemôže zasielať obchodné informácie o službe royalrabbits.
 3. Aby ste mohli odoslať svoju požiadavku a dostať na ňu odpoveď, je potrebné, aby ste uviedli svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Bez toho spoločnosť PHU ADK nemôže odpovedať na vašu požiadavku.
 4. Aby ste mohli používať royalrabbits bez toho, aby ste sa museli pri každej návšteve stránky prihlasovať, a aby ste mohli lajkovať fanpage royalrabbits na Facebooku priamo z webovej stránky royalrabbits, je potrebné, aby ste súhlasili s používaním súborov cookie.

§ 10

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Spoločnosť PHU ADK vás informuje, že nevykonáva automatizované rozhodnutia vrátane 
na základe profilovania.

§ 11

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ako väčšina spoločností, aj spoločnosť PHU ADK využíva pri svojej činnosti iných poskytovateľov služieb. Niekedy to zahŕňa prenos vašich osobných údajov. Preto v prípade potreby odovzdávame vaše údaje našim obchodným partnerom, a to:

ZÁHRADNÍCTVO A SEMENÁRSTVO MAŁGORZATA KALIŃSKA NIP:1230853646

 • V budúcnosti sa môžu vyskytnúť okolnosti, ktoré si vyžiadajú, aby spoločnosť PHU ADK uskutočnila prenos osobných údajov. V súčasnosti PHU ADK nedokáže predvídať, v akých situáciách by k tomu mohlo dôjsť. PHU ADK vás však ubezpečuje, že každý takýto prípad bude starostlivo analyzovaný s cieľom eliminovať situáciu poskytnutia údajov neoprávnenej osobe.

§ 12

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Spoločnosť PHU ADK vás informuje, že vaše osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

§ 13

OBDOBIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše údaje sa budú spracúvať len počas obdobia potrebného na dosiahnutie stanoveného účelu. Potom budú nenávratne vymazané.
 2. Pokiaľ ide o konkrétne obdobia spracúvania vašich osobných údajov, informujeme vás, že vaše osobné údaje spracúva spoločnosť PHU ADK až do odvolania vášho súhlasu ? pokiaľ ide o e-mailovú adresu spracúvanú na účely zasielania newslettera. Po uplynutí uvedeného obdobia vás môžeme kontaktovať s cieľom potvrdiť váš súhlas s ďalším spracúvaním.
 3. Obdobia počítame na roky od konca roka, v ktorom PHU ADK začala spracúvať osobné údaje, aby sme zefektívnili proces vymazania alebo zničenia osobných údajov. 
  Ak využijete svoje takzvané právo byť zabudnutý, takéto situácie sa riešia individuálne.

§ 14

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 1. PHU ADK vás informuje, že má vaše právo:
 2. prístup k ich osobným údajom;
 3. oprava osobných údajov;
 4. vymazanie osobných údajov;
 5. obmedzenia spracovania osobných údajov;
 6. namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
 7. prenosnosť osobných údajov.
 8. Spoločnosť PHU ADK rešpektuje vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane údajov a vynaloží maximálne úsilie na uľahčenie výkonu týchto práv.
 9. Uvedené práva nie sú absolútne. Môžu nastať situácie, v ktorých bude PHU ADK nútená odmietnuť ich uplatnenie alebo navrhnúť iné riešenie, ako ste navrhli vy. Vaša žiadosť môže byť zamietnutá len po dôkladnom zvážení a len vtedy, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zákonného postupu.
 10. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Musíte však mať na pamäti, že v súlade so zákonom môžeme vašu námietku odmietnuť zohľadniť, ak spoločnosť PHU ADK preukáže, že:
 11. existujú oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 12. existujú dôvody na vznik, uplatnenie alebo obhajobu nárokov.
 13. Máte právo kedykoľvek namietať proti spôsobu spracovania vašich osobných údajov na marketingové účely. V takom prípade prestaneme vaše údaje na tento účel spracúvať.
 14. Svoje práva môžete uplatniť:
 15. zaslaním e-mailu priamo do PHU ADK na túto adresu royalrabbitsbiuro@gmail.com alebo
 16. zaslanie písomného vyhlásenia na adresu PHU ADK.

§ 15

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

Ak sa domnievate, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete podať sťažnosť predsedovi úradu na ochranu údajov.

§ 16

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V rozsahu, na ktorý sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov, sa uplatňujú predpisy o ochrane údajov.
 2. O všetkých zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov budete informovaní e-mailom, ak ste uviedli svoj e-mail. Ak ste neposkytli údaje, ktoré by nám umožnili vás kontaktovať, informácie o zmenách týchto Zásad ochrany osobných údajov budú k dispozícii nasledovne:
 3. na webovej stránke royalrabbits;
 4. žiadosťou o ich zaslanie na túto e-mailovú adresu royalrabbitsbiuro@gmail.com
 5. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od (01.11.2021).