Zásady ochrany osobních údajů pro uživatele služeb www.royalrabbits.pl

§ 1

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem vašich osobních údajů je Dariusz Król podnikající pod firmou PHU ADK DARIUSZ KRÓL, Kopernika 58, 05-501 Piaseczno, 
  NIP: 1231205872, REGON: 385637130, dále jen ?PHU ADK? Kontakt: 
  o ochraně údajů je možné zaslat na následující e-mailovou adresu: royalrabbitsbiuro@gmail.com.
 2. Tento dokument stanoví zásady zpracování osobních údajů, které společnost PHU ADK získává od svých uživatelů. Společnost PHU ADK vás žádá, abyste si tento dokument pozorně přečetli a osvojili si zásady a postupy týkající se údajů a jejich zpracování.

§ 2

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PHU ADK nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů týkajících se vašich osobních údajů se obraťte přímo na společnost PHU ADK.

§ 3

ÚČELY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Abyste mohli využívat služby těchto webových stránek. www.royalrabbits.pl, označované jako 
  dále jen ?royalrabbits? PHU ADK zpracovává vaše osobní údaje ? pro účely uvedené níže. Ty jsou uvedeny níže spolu s uvedením právního základu pro zpracování vašich osobních údajů.
 2. Pro účely přijímání a odpovídání na dotazy zpracováváme vaše osobní údaje v podobě jména, telefonního čísla a e-mailové adresy. V tomto ohledu má zpracování základ v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: RODO), který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud jste k tomu dali souhlas.
 3. Pro účely marketingu a remarketingu zpracováváme údaje shromážděné nástroji, které nám umožňují sledovat akce, které jste provedli při používání webových stránek, a to:
 4. Facebook Pixel,
 5. Reklamy Google

V tomto ohledu má zpracování základ v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO, který umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud jste k tomu dali souhlas.

 • Abychom vám mohli zasílat newsletter (zprávu obsahující obchodní informace), zpracováváme osobní údaje v podobě vaší e-mailové adresy. Základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud jste nám k tomu dali souhlas.

§ 4

COOKIES

 1. Společnost Royalrabbits používá soubory cookie, tj. krátké textové informace, které se ukládají do vašeho počítače, telefonu, tabletu nebo jiného zařízení. Podobná opatření používá většina fungujících webových stránek. Mohou být čteny systémem PHU ADK, stejně jako systémy patřícími jiným subjektům, 
  které používáme, jsou Google (podrobněji § 5) a Facebook (podrobněji § 6).
 2. Informace shromážděné v souborech ?cookies? týkají se vaší IP adresy, typu používaného prohlížeče, používaného jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, poloze a také informací zaslaných na webové stránky prostřednictvím kontaktního formuláře.
 3. Sušenky ? Na webových stránkách plní různé funkce. Jejich příklady uvádí PHU ADK níže:
 4. zlepšení efektivity používání webových stránek ? díky ?cookies? royalrabbits pracuje efektivněji a usnadňuje vám používání funkcí webu royalrabbits tím, že si pamatuje vaše nastavení mezi jednotlivými návštěvami webu. Rovněž vám usnadňuje navigaci mezi jednotlivými stránkami;
 5. stav relace ? cookies ukládají informace o vašem používání webových stránek royalrabbits. Mohou také odkazovat na nejčastěji navštěvované stránky. Umožňují také identifikovat chyby, které se na nich zobrazují. Tímto způsobem přispívají k vašemu zážitku z prohlížení;
 6. vytváření statistik ? díky ?cookies? je možné analyzovat vaše používání webových stránek royalrabbits. To usnadňuje personalizaci webových stránek. K monitorování webových stránek a sestavování statistik používáme nástroje Google Ads (§ 5) a Facebook Pixel (§ 6);
 7. používání sociálních funkcí ? cookies? cookies umožňují lajkování naší fanouškovské stránky na tomto portálu přímo z webových stránek royalrabbits.
 8. Společnost PHU ADK vás informuje, že mnohé z "cookies" jsou anonymizované ? PHU ADK není schopna na jejich základě určit vaši totožnost, aniž by měla k dispozici další údaje.
 9. Váš internetový prohlížeč pravděpodobně ve výchozím nastavení povoluje používání souborů cookie ve vašem zařízení. Z tohoto důvodu při první návštěvě 
  na těchto stránkách, souhlasíte s používáním souborů ?cookies? Pokud si nepřejete používat cookies při používání webových stránek royalrabbits, změňte prosím nastavení svého prohlížeče. To může zahrnovat buď zablokování používání souborů cookie, nebo požadavek, abyste byli upozorněni, kdykoli je soubor cookie umístěn do vašeho zařízení. Tato nastavení lze kdykoli změnit.
 10. Zakázání nebo omezení používání souborů ?cookies? může způsobit nepříjemnosti při používání webových stránek royalrabbits. Může se jednat například o nutnost přihlásit se při každé návštěvě stránek nebo nemožnost lajkování naší fanouškovské stránky na Facebooku nebo Instagramu přímo ze stránek.

§ 5

REKLAMY GOOGLE

 1. Google Ads je marketingový nástroj poskytovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 2. PHU ADK propaguje společnost royalrabbits ve výsledcích vyhledávání a na webových stránkách třetích stran pomocí reklamy Google. PHU ADK rovněž využívá marketingové nástroje. Tyto činnosti jsou prováděny na základě oprávněných zájmů 
  v podobě marketingu vlastních produktů nebo služeb.
 3. Návštěva webových stránek royalrabbits automaticky zanechává ?remarketingový soubor cookie? od společnosti Google, který díky pseudonymnímu identifikátoru a . 
  na základě navštívených stránek umožňuje zobrazovat reklamu založenou na zájmech.
 4. Další zpracování údajů na základě Google Ads probíhá pouze v případě, že jste společnosti Google udělili souhlas s propojením historie prohlížení a používání aplikací s vaším účtem a s použitím informací z vašeho účtu Google k personalizaci reklam zobrazovaných na webových stránkách.
 5. Pokud jste ve svém případě během návštěvy webových stránek royalrabbits přihlášeni na platformě Google, společnost Google pak vaše údaje použije společně s. 
  s daty Google Ads, aby bylo možné vytvořit a definovat seznamy cílových skupin pro účely remarketingu na různých zařízeních. Za tímto účelem společnost Goole dočasně kombinuje vaše osobní údaje s údaji služby Goole Ads a vytváří cílové skupiny.
 6. Společnost Google LLC sídlí ve Spojených státech a využívá technickou infrastrukturu umístěnou v USA, proto se připojila k programu EU-USA-Privasy Shield, aby zajistila odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jak to vyžadují právní předpisy EU (RODO).
 7. PHU ADK informuje, že Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů u společností s certifikací Privacy Shield (např. Google).
 8. Soubory cookie používané pro remarketing můžete deaktivovat v nastavení svého účtu Google na adrese. https://adssettings.google.com.
 9. Pokud máte zájem o další informace o zpracování údajů v rámci Google Ads, na adrese https://policies.google.com/privacy získáte odpovědi na všechny své otázky.

§ 6

FACEBOOK PIXEL

 1. Facebook Pixel je marketingový nástroj poskytovaný společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.
 2. Pomocí Facebook Pixel PHU ADK na vás směřuje reklamu týkající se. 
  s royalrabbits na Facebooku. Tyto činnosti jsou prováděny na základě oprávněných zájmů v podobě marketingu našich vlastních produktů nebo služeb.
 3. Webové stránky royalrabbits používají pro marketingové účely Facebook Pixel, jehož prostřednictvím společnost PHU ADK shromažďuje informace o vašem používání webových stránek royalrabbits, 
  z hlediska počtu zobrazených stránek. Takto shromážděné údaje se přenášejí na servery Facebooku v USA a tam se ukládají.
 4. Informace shromážděné pomocí Facebook Pixel zahrnují stránky, které si v rámci royalrabbits prohlížíte; stránky, na které v rámci royalrabbits přecházíte; zdroj, ze kterého na naše stránky přecházíte; čas, který na stránkách a jejich stránkách strávíte; váš věk, 
  kde se nacházíte; vaše pohlaví; vaše zájmy podle vašich online aktivit; vaše přibližná poloha omezená na města.
 5. Údaje shromážděné pomocí Facebook Pixel a popsané v odstavci 3 jsou anonymní, nicméně Facebook může shromážděné informace kombinovat s dalšími údaji o vás, které shromáždil prostřednictvím vašeho používání Facebooku, a následně je použít pro své vlastní účely (včetně marketingových účelů).
 6. Aktivity na Facebooku popsané v § 6 odst. 4 nejsou závislé na PHU ADK. 
 7. Společnost Facebook Inc. sídlí ve Spojených státech a využívá technickou infrastrukturu umístěnou v USA, proto se Facebook připojil k programu EU-USA-Privasy Shield, aby zajistil odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jak to vyžadují právní předpisy EU (RODO).
 8. PHU ADK informuje, že Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů u společností s certifikací Privacy Shield (např. Facebook).
 9. Pokud máte zájem o další informace o zpracování údajů společností Facebook, na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation získáte odpovědi na všechny své otázky.

§ 7

PROFILOVÁNÍ

 1. S ohledem na obsah čl.13 odst.2 písm.f) RODO vás PHU ADK informuje, že podléháte profilování.
 2. Jako profilování definuje čl. 4 odst. 4 nařízení RODO jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů, která zahrnuje použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních faktorů týkajících se jednotlivce, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonnosti, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu jednotlivce.
 3. PHU ADK vás informuje, že profilování uvedené v odstavci 2 slouží pouze k marketingovým účelům, které slouží k tomu, aby vám poskytla personalizovanější nabídku, která vás bude pravděpodobněji zajímat.
 4. Personalizovaná nabídka uvedená v odstavci 3 se může týkat zejména prezentace obecných reklam, nabídek nebo slev na produkty nebo služby PHU ADK přizpůsobených vašim preferencím.
 5. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, které se vás týkají, z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů společnosti PHU ADK, zejména proti zpracování pro marketingové účely, včetně profilování.

§ 8

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

 1. Zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu, 
  Může být kdykoli odvoláno.
 2. Odvolání souhlasu lze provést jedním z následujících způsobů:
 3. zasláním e-mailu přímo na adresu PHU ADK na této adrese royalrabbitsbiuro@gmail.com
 4. zaslání prohlášení o odvolání souhlasu do PHU ADK.
 5. Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo na základě vašeho souhlasu, odvolání souhlasu nezpůsobuje nezákonnost dosavadního zpracování vašich osobních údajů. Jinými slovy, dokud není váš souhlas odvolán, je PHU ADK oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje a odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování.

§ 9

POVINNOST POSKYTOVAT OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů z vaší strany je dobrovolné a závisí na vašem uvážení. Existují však situace, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytnou podmínkou pro používání webových stránek royalrabbits.
 2. Abyste mohli dostávat newsletter, je nutné, abyste uvedli svou e-mailovou adresu. Bez ní vám PHU ADK nemůže zasílat obchodní informace o službě royalrabbits.
 3. Abyste mohli odeslat svůj dotaz a obdržet na něj odpověď, je nutné, abyste uvedli svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Bez toho není společnost PHU ADK schopna na váš dotaz odpovědět.
 4. Abyste mohli používat royalrabbits bez nutnosti přihlašovat se při každé návštěvě stránky a abyste mohli lajkovat fanouškovskou stránku royalrabbits na Facebooku přímo z webových stránek royalrabbits, je nutné, abyste souhlasili s používáním souborů cookie.

§ 10

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Společnost PHU ADK vás informuje, že neprovádí automatizovaná rozhodnutí, včetně. 
na základě profilování.

§ 11

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Stejně jako většina společností využívá PHU ADK při své činnosti další poskytovatele služeb. Někdy to zahrnuje předávání vašich osobních údajů. Proto v případě potřeby předáváme vaše údaje našim obchodním partnerům, a to:

ZAHRADNICTVÍ A SEMENÁŘSTVÍ MAŁGORZATA KALIŃSKA NIP:1230853646

 • V budoucnu mohou nastat okolnosti, kvůli kterým bude nutné nebo povinné osobní údaje ze strany společnosti PHU ADK předat. V současné době není PHU ADK schopna předvídat, v jakých situacích by k tomu mohlo dojít. PHU ADK vás však ujišťuje, že každý takový případ bude pečlivě analyzován, aby se vyloučila situace poskytnutí údajů neoprávněné osobě.

§ 12

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Společnost PHU ADK vás informuje, že vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

§ 13

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení stanoveného účelu. Poté budou nenávratně vymazány.
 2. Pokud jde o konkrétní doby zpracování vašich osobních údajů, informujeme vás, že vaše osobní údaje zpracovává PHU ADK do doby, než odvoláte svůj souhlas ? s ohledem na e-mailovou adresu zpracovávanou pro účely zasílání newsletteru. Po uplynutí uvedeného období vás můžeme kontaktovat za účelem potvrzení souhlasu s dalším zpracováním.
 3. Lhůty počítáme v letech od konce roku, ve kterém PHU ADK začala zpracovávat osobní údaje, abychom zefektivnili proces výmazu nebo likvidace osobních údajů. 
  Pokud uplatníte takzvané právo být zapomenut, řeší se tyto situace případ od případu.

§ 14

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 1. PHU ADK vás informuje, že má vaše právo:
 2. přístup ke svým osobním údajům;
 3. oprava osobních údajů;
 4. vymazání osobních údajů;
 5. omezení zpracování osobních údajů;
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 7. přenositelnost osobních údajů.
 8. Společnost PHU ADK respektuje vaše práva vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů a vynaloží veškeré úsilí, aby vám výkon těchto práv usnadnila.
 9. Uvedená práva nejsou absolutní. Mohou nastat situace, kdy PHU ADK bude nucena jejich uplatnění odmítnout nebo navrhnout jiné řešení, než které navrhujete vy. Váš požadavek může být odmítnut pouze po pečlivém zvážení a pouze v případě, že je to nezbytné pro zajištění zákonného postupu.
 10. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Musíte však mít na paměti, že v souladu se zákonem můžeme vaši námitku odmítnout zohlednit, pokud PHU ADK prokáže, že:
 11. existují oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo
 12. existují důvody pro vznik, uplatnění nebo obhajobu nároků.
 13. Máte právo kdykoli vznést námitku proti způsobu zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. V takovém případě přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.
 14. Svá práva můžete uplatnit:
 15. zasláním e-mailu přímo na adresu PHU ADK na této adrese royalrabbitsbiuro@gmail.com nebo
 16. zaslání písemného prohlášení na adresu PHU ADK.

§ 15

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Pokud se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 16

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V rozsahu, na který se nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, platí předpisy o ochraně osobních údajů.
 2. O všech změnách těchto zásad ochrany osobních údajů budete informováni e-mailem, pokud jste zadali svůj e-mail. Pokud jste nám neposkytli údaje, které by nám umožnily vás kontaktovat, informace o změnách Zásad ochrany osobních údajů budou k dispozici následujícím způsobem:
 3. na webových stránkách royalrabbits;
 4. zasláním na následující e-mailovou adresu royalrabbitsbiuro@gmail.com
 5. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od (01.11.2021).