Polityka prywatności dla użytkowników serwisu www.royalrabbits.pl

§ 1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dariusz Król prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU ADK DARIUSZ KRÓL, ul. Kopernika 58, 05-501 Piaseczno, 
  NIP: NIP: 1231205872, REGON: 385637130, zwany w dalszej części ?PHU ADK?. Kontakt 
  w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: royalrabbitsbiuro@gmail.com.
 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, które PHU ADK uzyskuje od użytkowników. PHU ADK prosi o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, celem przyswojenia zasad oraz procedur dotyczących danych i ich przetwarzania

§ 2

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

PHU ADK nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W kwestiach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z PHU ADK.

§ 3

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z usług serwisu www.royalrabbits.pl, zwanego 
  w dalszej części ?royalrabbits? PHU ADK przetwarza Pana/Pani dane osobowe ? w niżej wskazanych celach. Podajemy je poniżej, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
 2. Dla celu odbierania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.
 3. Dla celu marketingu i remarketingu przetwarzamy dane zbierane przez narzędzia pozwalające śledzić czynności, jakie podjął Pan/Pani podczas korzystania z serwisu, a to:
 4. Facebook Pixel,
 5. Google Ads

W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

 • W celu przesyłania newslettera (wiadomości zawierającej informację handlową) przetwarzamy dane osobowe w postaci Pana/Pani adresu e-mail. Podstawą takiego przetwarzania danych, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

§ 4

PLIKI COOKIES

 1. Royalrabbits wykorzystuje pliki ?cookies?, czyli krótkie informacje tekstowe, które są zapisywane na Pana/Pani komputrze, telefonie, tablecie, bądź też innym urządzeniu. Podobne działania stosowane są przez większość funkcjonujących stron internetowych. Mogą one być odczytywane przez system PHU ADK, a także systemu należące do innych podmiotów, 
  z których korzystamy, a to Google (szerzej § 5) oraz Facebook (szerzej § 6).
 2. Informacje gromadzone w plikach ?cookies? dotyczą Pana/Pani adresu IP, rodzaju wykorzystywanej przeglądarki, używanego języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, jak również informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Pliki ?cookies? spełniają różne funkcje na stronie internetowej. Przykładowe z nich PHU ADK wymienia poniżej:
 4. poprawa wydajności korzystania ze strony internetowej ? dzięki plikom ?cookies? royalrabbits działa sprawniej i ułatwione zostaje korzystanie z funkcji strony royalrabbits, a to dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi wizytami na niej. Ułatwia to również poruszanie się Pana/Pani pomiędzy poszczególnymi podstronami;
 5. stan sesji ? w plikach ?cookies? zapisywane są informacje o sposobie korzystania przez Pana/Panią ze strony royalrabbits. Dotyczyć one mogą także najczęściej odwiedzanych podstron. Umożliwiają również identyfikację błędów na nich wyświetlanych. W ten sposób przyczyniają się do zwiększenia komfortu przeglądania stron;
 6. tworzenie statystyk ? dzięki plikom ?cookies? możliwe jest dokonywanie analizy sposobu korzystania przez Pana/Panią ze strony royalrabbits. Ułatwia to prace nad personalizacją strony internetowej. Do monitoringu strony oraz tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia firmy Google Ads (§ 5) oraz Facebook Pixel (§ 6);
 7. korzystanie z funkcji społecznościowych ? pliki ?cookies? umożliwiają polubienie naszego fanpage?u na tym portalu bezpośrednio z poziomu strony royalrabbits.
 8. PHU ADK informuje, że wiele z plików ?cookies? jest zanonimizowane ? PHU ADK nie jest w stanie na ich podstawie ustalić Pana/Pani tożsamości bez posiadania dodatkowych danych.
 9. Pana/Pani przeglądarka internetowa prawdopodobnie domyślnie zezwala na wykorzystywanie plików ?cookies? w Pana/Pani urządzeniu. Z tego też powodu przy pierwszej wizycie 
  w serwisie prosimy o wyrażenie zgodny na użycie ?cookies?. W przypadku gdyby Państwo nie życzyli sobie wykorzystania plików ?cookies? podczas korzystania ze strony royalrabbits, należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Polegać to może na całkowitej blokadzie tych plików bądź żądaniu powiadomienia o każdorazowym zapisaniu takich plików na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w dowolnym momencie.
 10. Wyłączenie bądź ograniczenie obsługi plików ?cookies? może spowodować niedogodności przy korzystaniu ze strony royalrabbits. Polegać może to między innymi na konieczności każdorazowego logowania się, czy też braku możliwości polubienia naszego fanpage?u na portalu Facebook czy Instagram, bezpośrednio z pozycji serwisu.

§ 5

GOOGLE ADS

 1. Google Ads jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 2. Przy pomocy Google Ads PHU ADK promuje royalrabbits w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. PHU ADK wykorzystuje także narzędzia marketingowe. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes 
  w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.
 3. Odwiedzając stronę royalrabbits automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu plik ?remarketing cookie? firmy Google, który dzięki pseudonimowemu identyfikatorowi oraz 
  w oparciu o odwiedzane strony, umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
 4. Dalsze przetwarzanie danych w oparciu o Google Ads następuje tylko i wyłącznie wówczas gdy wyrażona została przez Pana/Panią zgoda wobec Google na łączenie historii przeglądania oraz użycia aplikacji z Pana/Pani kontem i na wykorzystanie informacji z Pana/Pani konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.
 5. Jeśli w Pana/Pani przypadku będzie Pan/Pani zalogowana podczas wizyty na stronie royalrabbits w platformie Google, Google wykorzysta wówczas Pana/Pani dane razem 
  z danymi Google Ads, celem stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Goole łączy tymczasowo Pana/Pani dane osobowe z danymi Goole Ads, aby utworzyć grupy docelowe.
 6. Google LLC posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych oraz wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się na terenie USA, stąd też Google przystąpiło do programu EU-US-Privasy Shield celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy prawa UE (RODO).
 7. PHU ADK informuje, iż Komisja Europejska stwierdziła, odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield (np. Google).
 8. Możliwym jest dezaktywowanie przez Pana/Panią ?cookies? wykorzystywanych do remarketingu w ramach ustawień Pana/Pani konta Google pod adresem https://adssettings.google.com.
 9. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych w ramach Google Ads, pod adresem https://policies.google.com/privacy uzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania.

§ 6

FACEBOOK PIXEL

 1. Facebook Pixel jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez serwis Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.
 2. Przy pomocy Facebook Pixel PHU ADK kieruje do Pana/Pani reklamy związane 
  z royalrabbits w serwisie Facebook. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.
 3. Dla celów marketingowych na stronie royalrabbits używany jest Facebook Pixel, dzięki któremu PHU ADK gromadzi informacje o Pana/Pani korzystaniu ze strony royalrabbits, 
  w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób dane, przekazywane są do serwerów Facebook w USA, a następnie tamże przechowywane.
 4. Do gromadzonych w ramach Facebook Pixel informacji, zaliczyć należy podstrony jakie Pan/Pani przegląda w ramach serwisu royalrabbits; przejścia pomiędzy poszcególnymi podstronami w ramach serwisy, źródło z którego Pan/Pani przechodzi do naszego serwisu; czas spędzony przez Pana/Panią na serwisie oraz na jego podstronach; przedział wieku, 
  w którym Pan/Pani się znajduje; Pana/Pani płeć; Pana/Pani zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci; przybliżoną Pana/Pani lokalizację ograniczoną do miejscowości.
 5. Dane zbierane przy pomocy Facebook Pixel, a opisane w ust. 3 są anonimowe, niemniej jednak serwis Facebook może łączyć zebrane informacje z innymi danymi o Panu/Pani, które zgromadził w ramach korzystania przez Pana/Panią z serwisu Facebook, aby następnie wykorzystać do swoich własnych celów (w tym także do celów marketingowych).
 6. Działania Facebook opisane w § 6 ust. 4 nie są zależne od PHU ADK. 
 7. W Facebook Inc. posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych oraz wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się na terenie USA, stąd też Facebook przystąpił do programu EU-US-Privasy Shield celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy prawa UE (RODO).
 8. PHU ADK informuje, iż Komisja Europejska stwierdziła, odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield (np. Facebook).
 9. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych przez Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation uzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania.

§ 7

PROFILOWANIE

 1. Mając na względzie treść art. 13 ust. 2 lit. f RODO, PHU ADK informuje, że podlega Pan/Pani Profilowaniu.
 2. Jako profilowanie, art. 4 ust. 4 RODO definiuje, dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 3. PHU ADK informuje, że profilowanie o którym mowa w ust. 2, służy wyłącznie celom marketingowym, które służą przekazaniu Panu/Pani bardziej zindywidualizowanej oferty, która z większym prawdopodobieństwem Pana/Panią zainteresuje.
 4. Zindywidualizowana oferta, o której mowa w ust. 3 może dotyczyć w szczególności prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy rabatów dotyczących produktów lub usług PHU ADK dostosowanych do Pania/Pani preferencji.
 5. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych opartych na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawni uzasadnionych interesów realizowanych przez PHU ADK, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania.

§ 8

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na wyrażonej przez Pana/Panią zgodzie, 
  w każdym czasie istnieje możliwość jej cofnięcia.
 2. Cofnięcie zgody może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:
 3. wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do PHU ADK na adres royalrabbitsbiuro@gmail.com
 4. przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres PHU ADK.
 5. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody PHU ADK ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, a jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§ 9

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Pana/Panią jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Istnieją jednak sytuacje, w których podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem korzystania z serwisu royalrabbits.
 2. Abym możliwe było otrzymywanie newslettera konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail. Bez tego PHU ADK nie jest w stanie przesłać informacji handlowej o serwisie royalrabbits.
 3. Abym możliwe było przesłanie zapytania ofertowego i otrzymania odpowiedzi na nie, konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail bądź numeru telefonu. Bez tego PHU ADK nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 4. Aby możliwe było korzystanie przez Pana/Panią z serwisu royalrabbits bez konieczności każdorazowego logowania się przy przechodzeniu na kolejne podstrony oraz posiadania możliwości polubienia fanpage?u royalrabbits na portalu Facebook bezpośrednio ze strony royalrabbits, konieczne jest wyrażenie przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie plików ?cookies?.

§ 10

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

PHU ADK informuje, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
w oparciu o profilowanie.

§ 11

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podobnie do większości firm, w swojej działalności PHU ADK korzysta z pomocy innych usługodawców. Niekiedy wiąże się to z koniecznością przekazania Pana/Pani danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane naszym partnerom biznesowym, a to:

SKLEP OGRODNICZO-NASIENNY MAŁGORZATA KALIŃSKA NIP:1230853646

 • W przyszłości mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność lub obowiązek po stronie PHU ADK przekazania danych osobowych. Obecnie PHU ADK nie jest w stanie przewidzieć, w jakich sytuacjach mogłoby to nastąpić. PHU ADK zapewnia jednak, iż każdy taki przypadek będzie poddany dokładnej analizie, w celu wyeliminowania sytuacji udostępnienia danych osobie nieuprawnionej.

§ 12

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

PHU ADK informuje, iż Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 13

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane przetwarzane są jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Następnie zostaną ode nieodwracalnie usunięte.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są przez PHU ADK do czasu odwołania zgody ? w odniesieniu do adresu e-mail przetwarzanego w celu wysyłania newslettera. Po upływie określonego czasu możemy zwrócić się do Pana/Pani w celu potwierdzenia zgody na dalsze przetwarzanie.
 3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym PHU ADK rozpoczęło przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. 
  W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z  tzw. prawa do bycia zapomnianym, takie sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.

§ 14

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. PHU ADK informuje, że posiada Pana/Pani prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych;
 3. sprostowania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. przenoszenia danych osobowych.
 8. PHU ADK szanuje Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i dołoży wszelkich starań, aby ułatwić ich realizację.
 9. Wymienione uprawnienia nie są absolutne. Mogą zaistnieć sytuacje, w których PHU ADK będzie zmuszone do odmowy ich realizacji lub zaproponowania innego rozwiązania niż to, które jest przez Pana/Panią proponowane. Odmowa realizacji Pana/Pani żądania może nastąpić tylko po jego wnikliwej analizie i wyłącznie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia działania zgodnego z prawem.
 10. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych osobowych. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli PHU ADK wykaże, że:
 11. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 12. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 14. Swoje uprawnienia może Pan/Pani realizować poprzez:
 15. wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do PHU ADK na adres royalrabbitsbiuro@gmail.com lub
 16. wysłanie oświadczenia pismem na adres PHU ADK.

§ 15

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez wiadomość e-mail, o ile został ona przez Pana/Panią podany. W przypadku braku podania danych umożliwiających nam kontakt z Panem/Panią, informacje o zmianach Polityki Prywatności będą dostępne w następujący sposób:
 3. na stronie royalrabbits;
 4. poprzez zwrócenie się z prośbą o ich przesłanie pod adres e-mail royalrabbitsbiuro@gmail.com
 5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia (01.11.2021).